Kesalahan Bahasa Malaysia

Posts Tagged ‘kesalahan bahasa

Selamat Datang ke “bmalaysia.wordpress.com”!

akhbar utama akhbar utama

              Dalam blog ini saya akan membawa anda melihat kesalahan-kesalahan bahasa yang selalu berlaku dalam media massa di Malaysia. Maksud saya di sini ialah Bahasa Malaysia.

              Media massa yang berperanan sebagai penyebar maklumat seharusnya menggunakan bahasa dengan betul. Para pelajar atau penutur Bahasa Malaysia akan/sedang menjadikannnya sebagai sumber rujukan terutamanya dari segi kosa kata dan tatabahasa.

Baiklah, teruslah membaca blog ini untuk lebih banyak maklumat.

Advertisements

Blog Stats

  • 13,199 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2 other followers

Advertisements